Despre mine

Psiholog Iuliana Stancu

Numele meu este Iuliana Stancu, am 40 de ani si sunt Consilier Psihologic, Psihoterapeut, Psiholog clinician cu drept de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania.

Specialitati psihologice atestate:

 • Consiliere psihologica
 • Psihoterapie
 • Psihologie clinica
  • Studii de specialitate:
 • Licenta in Psihologie la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei din cadrul Universitatii Bucuresti
 • Modulul 1 Psihopedagogic in cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Departamentul de formare a profesorilor din cadrul Universitatii Bucuresti
 • Master in Administrarea afacerilor, Academia de Studii Economice Bucuresti
 • Colegiul National Sfantul Sava, profil Matematica-Fizica.

Participari la workshopuri in cadrul Conferintei de Psihoterapie Experientiala si dezvoltare personala unificatoare:

 • Improvizatie prin dans si miscare, provocare si restructurare unificatoare- aplicatie in relatiile familiale, coordonator: Lect. univ. dr. Florin VANCEA;
 • Depresia – perspective moderne de intelegere si interventie, coordonator: Psihoterapeut drd. Adrian Florin SOCOL;
 • Cum sa dai sens desenelor copilului in evaluarea si interventia terapeutica bazata pe principiile Psihoterapiei Experientiale Unificatoare, coordonator: Psihoterapeut drd. Gabriela MARC;
 • Vulnerabilitatea narcisica si dificultatea de a tolera diferenta, Coordonator workshop: lect. univ. dr. Ioana STANCU.
 • Provocări și limite în procesul terapeutic al copilului adoptat. Mesajele mute ale copilului adoptat, Coordonator workshop: lect. asoc. dr. Gabriela MARC;
 • Terapia Granițelor (TG) – Autonomie și Adaptare în relația cu oricare Altul. Tehnici experiențiale de creștere a Stimei de Sine, Coordonator workshop: psih. dr. Daniela Petruța COMAN;
 • Identitate și/sau Imagine de Sine în tulburările psihosomatice ale feminității și maternității – din perspectiva Terapiei Granițelor (TG), Coordonator workshop: psih. dr. Daniela Petruța COMAN.

Psiholog Iuliana Stancu, Calea Crangasi 52, sector 6, Bucuresti

Tel/WhatsApp: 0730.95.99.05

About me
My name is Iuliana Stancu, I am 40 years old and I am a Psychological Counselor, Clinical Psychologist with the right of free practice issued by the Romanian College of Psychologists.

Certified psychological specialties:

* Psychological counseling
* Psychotherapy
* Clinical psychology

* Training -1 year - Psychotherapy - Evaluation and Experiential Counseling of the child, adult, couple and family

* Basic training - 2 years - Psychological counseling - Evaluation and Experiential Counseling of the child, adult, couple and family

* I studied and obtained a Bachelor's Degree in Psychology at the Faculty of Psychology and Educational Sciences within the University of Bucharest


Participation in workshops within the Experiential Psychotherapy Conference and unifying personal development:

* Improvisation through dance and movement, challenge and unifying restructuring - application in family relations, coordinator: Lect. univ. Dr. Florin VANCEA;
* Depression - modern perspectives of understanding and intervention, coordinator: Psychotherapist drd. Adrian Florin SOCOL;
* How to give meaning to the child's drawings in the evaluation and therapeutic intervention based on the principles of Unifying Experiential Psychotherapy, coordinator: Psychotherapist drd. Gabriela MARC;
* Narcissistic vulnerability and difficulty in tolerating difference, Coordinator workshop: lect. univ. Dr. Ioana STANCU.
Other studies:

* I graduated a Master in Business Administration from the Bucharest Academy of Economic Studies
* Sfantul Sava National College, Mathematics-Physics profile

Psychologist Iuliana Stancu, Calea Crangasi 52, sector 6, Bucharest

Tel/WhatsApp: 0730.95.99.05
%d blogeri au apreciat: