Despre mine

Numele meu este Iuliana Stancu, am 40 de ani si sunt Consilier Psihologic, Psiholog clinician cu drept de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania.

Specialitati psihologice atestate:

  • Consiliere psihologica
  • Psihologie clinica

Formare -1 an – Psihoterapie – Evaluarea si Consilierea Experientiala a copilului, adultului, cuplului si familiei.

Formare de baza – 2 ani – Consiliere psihologicaEvaluarea si Consilierea Experientiala a copilului, adultului, cuplului si familiei.

Am studiat si am obtinut Licenta in Psihologie la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei din cadrul Universitatii Bucuresti. 2010-2013

Am absolvit Modulul 1 Psihopedagogic in cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Departamentul de formare a profesorilor din cadrul Universitatii Bucuresti – 2013

Participari la workshopuri in cadrul Conferintei de Psihoterapie Experientiala si dezvoltare personala unificatoare:

  • Improvizatie prin dans si miscare, provocare si restructurare unificatoare- aplicatie in relatiile familiale, coordonator: Lect. univ. dr. Florin VANCEA;
  • Depresia – perspective moderne de intelegere si interventie, coordonator: Psihoterapeut drd. Adrian Florin SOCOL;
  • Cum sa dai sens desenelor copilului in evaluarea si interventia terapeutica bazata pe principiile Psihoterapiei Experientiale Unificatoare, coordonator: Psihoterapeut drd. Gabriela MARC;
  • Frumusetea spatiului, Coordonator workshop: lect. univ. dr. Lucian ALECU;
  • Vulnerabilitatea narcisica si dificultatea de a tolera diferenta, Coordonator workshop: lect. univ. dr. Ioana STANCU.

Alte studii:

  • Am absolvit un Master in Administrarea afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti- 2005.
  • Colegiul National Sfantul Sava, profil Matematica-Fizica.

Psiholog Iuliana Stancu, Calea Crangasi 52, sector 6, Bucuresti

About me
My name is Iuliana Stancu, I am 40 years old and I am a Psychological Counselor, Clinical Psychologist with the right of free practice issued by the Romanian College of Psychologists.

Certified psychological specialties:

Psychological counseling
Clinical psychology

* Training -1 year - Psychotherapy - Evaluation and Experiential Counseling of the child, adult, couple and family.

* Basic training - 2 years - Psychological counseling - Evaluation and Experiential Counseling of the child, adult, couple and family.

* I studied and obtained a Bachelor's Degree in Psychology at the Faculty of Psychology and Educational Sciences within the University of Bucharest. 2010-2013

I graduated the Psych pedagogical Module 1 within the Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of teacher training within the University of Bucharest - 2013

Participation in workshops within the Experiential Psychotherapy Conference and unifying personal development:

* Improvisation through dance and movement, challenge and unifying restructuring - application in family relations, coordinator: Lect. univ. Dr. Florin VANCEA;
* Depression - modern perspectives of understanding and intervention, coordinator: Psychotherapist drd. Adrian Florin SOCOL;
* How to give meaning to the child's drawings in the evaluation and therapeutic intervention based on the principles of Unifying Experiential Psychotherapy, coordinator: Psychotherapist drd. Gabriela MARC;
* The beauty of the space, Workshop coordinator: lect. univ. Dr. Lucian ALECU;
* Narcissistic vulnerability and difficulty in tolerating difference, Coordinator workshop: lect. univ. Dr. Ioana STANCU.
Other studies:

* I graduated a Master in Business Administration from the Bucharest Academy of Economic Studies- 2005.
* Sfantul Sava National College, Mathematics-Physics profile.

Psychologist Iuliana Stancu, Calea Crangasi 52, sector 6, Bucharest
%d blogeri au apreciat: